2022-10-10

Realheart har beviljats ytterligare lån från Almi

Pressmeddelande 2022-10-10

Realheart har beviljats ytterligare lån från Almi på 7,6 miljoner kronor, som kommer att säkra en fortsatt snabb produktutveckling med sikte på kliniska studier.

– Det är en relativt liten summa sett till vår totala finansiering, men vi ser hela tiden över alla möjligheter att få extra finansiering som gör att pengarna från våra aktieägare räcker längre. Det är inte alla bolag som kvalificerar sig, och vi är mycket tacksamma för det här stödet från Almi, säger Realhearts VD Ina Laura Perkins.