2023-07-03

Realheart ingår samarbete med Sahlgrenska inför kliniska studier

Pressmeddelande, 2023-07-03

Scandinavian Real Heart AB inleder ett samarbete med överläkare och professor Göran Dellgren vid Transplantationscentrum och Thoraxkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Samarbetet är ett led i förberedelserna för de kliniska studierna med bolagets artificiella hjärta som planeras att starta när allt är klart. Avsikten är att Sahlgrenska universitetssjukhuset i förlängningen skall delta i den kliniska studien.

Flera experimentella och klinikförberedande studier kommer att göras inom ramen för samarbetet, bland annat för att närmare undersöka operationsmetodik och patienturval.

Professor Göran Dellgren arbetar sedan lång tid med patienter med svår hjärtsvikt och har genomfört ett flertal hjärttransplantationer och implantationer av mekaniska pumpar. Sedan 2016 driver han i en svensk forskargrupp en av de största studierna i Sverige på patienter med svår hjärtsvikt där läkemedelsbehandling jämförs med mekaniskt cirkulationsstöd för hjärtat, studien kallasSweVAD studien.

 – I SweVAD studien har vi rekryterat 64 patienter så förhoppningsvis är vi klara inom ett år med den studien, säger Göran Dellgren.

Realhearts artificiella hjärta är det första som utvecklas för att efterlikna människans hjärta med fyra kammare och som ger ett pulserande blodflöde. Bolagets vision är att i framtiden kunna ersätta hjärttransplantationer med kompletta artificiella hjärtan, eller i alla fall vara ett fullgott alternativ med lika bra resultat, färre sidoeffekter och större tillgänglighet för patienterna. Idag genomförs ca 60 hjärttransplantation årligen i Sverige men bolaget bedömer att behovet är långt större än så.

– Vi ser en stor potential och synergi i vårt samarbete med professor Dellgren vid Sahlgrenska sjukhuset. Det är otroligt viktigt för oss att ha en engagerad och kliniskt aktiv hjärtkirurg med oss och nu kommer vi att arbeta tillsammans för att förbereda inför att kunna utföra en klinisk prövning i Sverige, säger Ina Laura Perkins, VD för Realheart.