2022-01-18

Realheart lämnar klargörande gällande medieuppgifter i UAE

Med anledning av uppgifter i arabisk media i kväll vill Scandinavian Real Heart AB lämna följande kommentar:

Det är korrekt att vi för diskussioner med en part i Förenade Arabemiraten (UAE) om en möjlig investering i Realheart och om öppnande av ett representationskontor i Sharjah, men inget avtal är träffat.

Bolagets grundare Dr Azad Najar befinner sig för närvarade i Förenade Arabemiraten för medverkan vid International Conference of Pharmacy and Medicine.

Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-16 14:52 CET.