2020-02-28

Realheart medverkar på Life Sciencedagen den 4 mars

Onsdagen den 4 mars arrangeras Life Sciencedagen i Göteborg och Realheart kommer att medverka.

Azad Najar kommer att presentera Realheart och de senaste framstegen inom utvecklingen av Bolagets  artificiella hjärta och börjar sina presentation kl.17.30.

 Presentationen kommer att filmas för att streamas live på www.lifesciencedagen.se och kommer också att läggas ut på Realhearts hemsida.

Anmälan sker till anmalan@foretagsfin.se eller events@finwire.com. Du kan också anmäla dig på www.lifesciencedagen.se.

Mer information finns på www.lifesciencedagen.se.