2022-02-23

Realheart och Berlin Heart får 10 miljoner till membranproduktion

Realheart och Berlin Heart har tillsammans beviljats cirka 10 miljoner kronor i bidrag från EU-programmet ''Eurostars 3'' för ett gemensamt projekt som ska ta fram en automatiserad tillverkningsprocess för tillverkning av membran, en kritisk komponent i Realhearts artificiella hjärta.

Realheart utvecklar världens första artificiella fyrakammarhjärta, utformat för att efterlikna det naturliga hjärtats sätt att arbeta. En kritisk komponent i konstruktionen är pumpmembranet som separerar blodet från drivsystemet.  

Realhearts simuleringar och tester har visat vilka exakta egenskaper membranet behöver ha för att hålla länge och minimera risken för fel, som skulle få omedelbara konsekvenser för patientens säkerhet. Membranen måste tillverkas med hög precision och orubblig repeterbarhet. Det bästa sättet att åstadkomma detta är att automatisera tillverkningsprocessen. Därför samarbetar Realheart i detta projekt med Berlin Heart, en expert inom området utveckling och tillverkning av membranteknologier som framgångsrikt används i deras extrakorporära hjärtpumpar. 

– Projektets resultat – en ny automatiserad membranproduktionsprocess – kommer att gynna oss såväl vetenskapligt som kommersiellt och vara avgörande för framgång i våra kommande kliniska prövningar på människor. Det kommer också att vara värdefullt för hjärtpumpsindustrin som helhet, säger Ina Laura Perkins, vd för Realheart.  

Eurostars riktar sig till innovativa små och medelstora företag som deltar i internationella utvecklingsprojekt. De kan ansöka om finansiering för utveckling av marknadsorienterade processer, produkter och tjänster eller för att testa nya marknader. Nu har Realheart och Berlin Heart beviljats bidrag på 5 miljoner kronor respektive 450 000 euro för detta gemensamma projekt.  

Realheart har som mål att lansera sitt artificiella hjärta 2025 efter kliniska prövningar som är planerade att påbörjas 2023. Inom kort inleds djurtester med den kliniska versionen av hjärtat.