2023-05-09

Realheart övergår till att kommunicera enbart på engelska

Pressmeddelande 2023-05-09

Scandinavian Real Heart AB har tagit beslutet att fortsättningsvis kommunicera enbart på engelska från och med offentliggörandet av Q1-rapporten, den 11 maj 2023. Detta innebär att samtliga regulatoriska pressmeddelanden, inklusive MAR-PM, enbart kommer att publiceras på engelska framöver.

Undantag är årsredovisningar, som enligt gällande regelverk alltid ska finnas på svenska för svenskregistrerade bolag. En engelsk version kommer också att finnas.