2020-03-10

Realheart på Life Science day 2020: “Ingen produkt på marknaden har lika stora fördelar som Realheart TAH”

Den 4 mars medverkade Realheart under Life Science dagen i Göteborg tillsammans med Sveriges ledande innovationsbolag.  

Realheart har under 2019 sett en stadig framgång i projektet med uppnådda milstolpar. VD Azad Najar beskriver att Realheart under året fått sin patenterade teknik konfirmerad genom djurtester vilket också bekräftats av ledande kardiologer. Det kliniska behovet av ett artificiellt hjärta är fortsatt stort, och ingen produkt på marknaden har lika stora fördelar som Realheart TAH gällande användarvänlighet och teknik.  

 Fortsatt kvarstår den övergripande målbilden att påbörja försök på människa år 2022 och kommersialisera produkten 2024.  

Planen för 2020 är att arbeta med en produktifiering av Realheart TAH och för tillfället eftersöker bolaget både leverantörer och samarbetspartens för att driva på processen. Utöver detta fortsätter arbetet med att uppfylla kraven från FDA.  

 

Se hela presentationen här: Realheart på Life Science day 2020