2020-12-22

Realheart påbörjar nästa fas av djurstudier på distans

Med anledning av den negativa utvecklingen av Coronapandemin kommer Realheart inte kunna genomföra nya fårstudier i Belgien innan årsskiftet, som tidigare meddelats. För att ligga i fas med sin utvecklingsplan och hantera utmaningarna med resebegränsningar har företaget tagit fram protokoll som gör det möjligt att delta i operationerna på distans vilka genomförs på plats av specialutbildade lokala läkare. Hittills har akuta operationer som behöver avslutas inom 24 timmar utförts på labbet Medanex i Belgien.  I det nya protokollet som utvecklas kommer Realheart nu också att tillåtas utföra operationer som går över gränsen på 24 timmar, det vill säga kroniska operationer. De kroniska operationerna beräknas startas under första kvartalet 2021.

”Användarvänligheten av Realheart TAH och den smarta styrningen som hjärtpumpen är utrustad med möjliggör att våra ingenjörer inte behöver närvara under de kommande operationerna. Realheart TAH underlättar de vanligt förekommanande startsvårigheterna under en operation på ett automatiserat sätt. Det arbetet som våra mjukvaruingenjörer har lagt ner under senaste två åren visar nu sitt värde under den rådande situationen med Coronapandemin som har begränsat resandet globalt. Även om vi hittills inte kunnat utföra resten av de akuta operationer som vi från början hade tänkt har utvecklingen gått framåt och produkten har mognat tillräckligt för att direkt gå över till nästa fas med operationerna” säger Azad Najar, vd för Realheart.