2024-05-23

Realheart publicerar årsredovisning för 2023

Idag publicerar Realheart årsredovisningen för 2023.
Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse återfinns på www.realheart.se samt som bilaga i detta pressmeddelande. 

Senare kommer även en engelsk version/översättning av årsredovisningen att publiceras.