2021-09-27

Realheart rekryterar biomediciningenjör till blodlabbet på KS

Realheart bygger ett av Europas ledande blodlaboratorier vid Karolinska sjukhuset. Sex personer är i dag knutna till verksamheten, tre hos Realheart och tre som arbetar i själva labbet. Nu förstärks laboratorieteamet med en ingenjör i biomedicin från Linköpings Universitet.

I laboratoriet, som delvis är finansierat med anslag från Winbergstiftelsen, kan man utföra tester på mänskligt blod istället för djurblod som tidigare varit normen. Forskningen syftar till att minimera biverkningar i nästa generation artificiella hjärtan, något som hittills varit ett stort problem.

Nu förstärker Realheart laboratorieteamet med Shaikh Faisal Zaman, som har en examen i biomedicinsk teknik från Linköpings Universitet. Där har han ingått i en forskningsgrupp vid Enheten för kardiovaskulära vetenskaper och bland annat implementerat en visualisering av Realhearts artificiella hjärta för att undersöka klaffrörelser och hjärtfrekvenser, samt programmerat en flödesanalys för att studera hastigheter, kinetik med mera med hjälp av magnetröntgen.

– Att inte påverka blodet är helt avgörande för en hjärtpumps funktion. Äldre lösningar har dock det gemensamt att blodet skadas över tid. När vi inleder kliniska studier är vår absoluta målsättning att vår hjärtpump ska vara den bästa på marknaden. Det är därför vi har designat vårt artificiella hjärta så att det efterliknar det mänskliga hjärtats funktioner och det är också därför vi lägger ett så stort fokus på den viktiga blodhanteringen, säger Realhearts vd Ina Laura Perkins.