2021-11-04

Realheart samarbetar med Hydrix för hjärtats kliniska styrenhet

Realheart har tecknat avtal med australiensiska Hydrix i syfte att utveckla den kliniska styrenheten – den som patienten själv ska kunna använda tryggt och säkert i sitt eget hem efter att ha fått Realhearts artificiella hjärta inopererat.

Hydrix har specialiserat sig på utveckling av styrsystem för hjärtpumpar och artificiella hjärtan och har därför en mycket stor kunskap och erfarenhet på området. Deras plattform har använts i arbetet med ett tiotal sådana system och den utmärks av ett stort fokus på slutanvändarens behov.

– Vår nuvarande styrenhet kan driva hjärtat på det sätt som är avsett för laboratoriestudier, men för att gå vidare till människa måste den omvandlas till en produkt som också är användarvänlig, säker att använda och i enlighet med regulatoriska krav. Genom att bygga vår kliniska styrenhet på Hydrix plattform istället för att utveckla en egen från grunden kan också utvecklingstiden förkortas avsevärt, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Vikten av ett robust användargränssnitt blir tydlig i FDA:s återkallelser av TAH-produkter där majoriteten beror just på problem i interaktionen mellan användaren och apparaten. Flertalet dödsfall har inträffat när användaren misstolkade larm från styrenheten, kopplade bort kablar och inte kunde koppla in dem igen.

– Larm, kontakter, knappar och displayer måste vara lätta att förstå när patienten ska använda produkten själv utan tillsyn. Vi vill ju att våra patienter ska kunna leva ett tryggt och gott liv med allt vad det innebär i form av arbete, resor, motion och lek med barn eller barnbarn, säger Ina Laura Perkins, och Hydrixs europeiska affärsutvecklingschef Magnus Ahlström fortsätter:

– Vi är väldigt glada att få arbeta med Realheart i det här viktiga projektet. Vi hoppas att vår långa erfarenhet inom design av kontrollenheter ska bidra till att öka livskvaliteten hos dem som ska ta emot och bära Realhearts artificiella hjärta.