2021-09-02

Realheart samlar erfarenhet från fem andra hjärtprojekt

Realheart har knutit till sig tre mycket erfarna konsulter som stärker utvecklingsteamet ytterligare. Därmed har Realhearts vd Ina Laura Perkins lyckats med att samla kompetens från fem andra artificiella hjärtan i bolaget.

Artificiella hjärtan är ett område som inte så många i världen arbetar med och som kräver hög specialisering. Det gör det särskilt svårt att hitta rätt kompetens. Att bolaget på senare tid har fått stor internationell uppmärksamhet har underlättat rekryteringen.

– När jag började på Realheart 2017 var det nästan ingen som kände till bolaget internationellt. Nu får vi förfrågningar från personer med just den här typen av expertkompetens som vill arbeta hos här. Vi kommer inom kort att ha erfarenheter från både AbioCor, OregonHeart, Reinheart, SynCardia och Zurich Heart i bolaget. Det gör oss oerhört starka kompetensmässigt, trots att vi är så små, säger vd Ina Laura Perkins.

De tre som nu ansluter sig till teamet är Dr Carl McMillin, en mycket erfaren materialexpert som kommer att arbeta med den fullt ut biokompatibla versionen av produkten och säkerställa att alla material fungerar väl med kroppens vävnader; Oliver Voigt, som bland annat har varit på SynCardia, och som kommer att arbeta med kommersialisering samt med rådgivning i samband med  produktutveckling och tester; samt slutligen Ian McEachern, en produktdesigner och systemutvecklare som bland annat var den som utvecklade Oregonheart från servettskiss till den prototyp som implanterades i kalv inom loppet av ett år. Han kommer att arbeta med den slutliga designversionen av produkten.

– Kroppen ändrar sig hela tiden, och hjärtat måste kunna anpassa sig efter nya situationer och behov på ett säkert sätt. Det får aldrig någonsin fallera. Därför krävs personer med ett högt säkerhetskritiskt produktutvecklingstänk som förstår de fallgropar som finns och kan navigera runt dem. Det har det här teamet. Deras samlade kunskap om olika designs och styrsätt kommer inte bara bli värdefullt i utvecklingen av vårt totala artificiella hjärta utan också när det gäller andra innovationer i bolagets framtida produktportfölj, säger Ina Laura Perkins.