2020-06-11

Realheart skriver ett viktigt avtal med Europas största hjärtpumpstillverkare

Realheart tecknade idag ett samarbetsavtal med Berlin Heart, Europas största hjärtpumptillverkare, och når därmed en viktig milstolpe under 2020. Avtalet ger Realheart tillgång till en stor och erfaren organisation med spetskompetens inom utveckling, produktion och marknadsföring av dessa komplexa produkter.

I enlighet med utvecklingsplanen för 2020 har Realheart aktivt sökt samarbetspartners och leverantörer som kan bistå med väsentlig kompetens när bolaget nu står inför den viktigaste utvecklingsfasen av sitt artificiella hjärta. I det globala sökandet kom det tysklandsbaserade företaget Berlin Heart att stå ut som en idealisk partner.

Berlin Heart har lyckats etablera världsledarskap inom utveckling, produktion och försäljning av hjärtassistpumpar. Bolaget har mångårig erfarenhet av utveckling och produktion av polyuretan-innehållande detaljer för blodpumpar, vilket hjälper att säkra vägen mot färdiga produkter. Berlin Heart har mer än 30 års erfarenhet av klinisk användning av egna hjärtassistpumpar som är godkända för marknadsföring i EU, Nordamerika och Asien av hjärtassistpumpar för hjärtsjuka av alla kroppsstorlekar och för barn och vuxna. Berlin Heart var också ett av de första företagen i världen med ett kvalitetsledningssystem som granskats och godkänts enligt det nya regelverket Medical Device Regulation (MDR). Det sistnämnda kan underlätta det framtida certifieringsarbetet för Realheart.

Samarbetsavtalet innebär att bolagen går in i ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt som kommer säkerställa att Realheart TAHs mest kritiska delar – de delar som blodet flödar genom och därför slits hårdare – utvecklas av en aktör med mångårig relevant kompetens.

”Vi känner oss mycket positiva till samarbetet vilket även frigör resurser för att kunna fokusera på andra komponentdelar och på förberedelserna av de kommande prekliniska och kliniska studierna”, säger Azad Najar, Realhearts VD och grundare.

“We look forward to sharing our knowledge and experience in this exciting research project, so closely aligned to our own mission to sustainably improve patients’ lives”, kommenterar Sven-René Friedel, Berlin Hearts VD.