2022-05-13

Realheart släpper årsredovisningen för 2021 på engelska

Pressmeddelande 2022-05-13

Idag publicerar Realheart årsredovisningen för 2021 med bland annat reportage om Bolagets kirurg Dilek Gürsoy samt hållpunkter för utvecklingsplanen fram till lansering. Ina Laura Perkins skriver i vd-ordet "vi tog ett stort steg framåt när vi lämnade prototypen bakom oss för att helt fokusera på den kliniska versionen av vårt totala artificiella hjärta".

Hela årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.realheart.se samt som bilaga i detta pressmeddelande.