2019-02-18

Realheart släpper forskningsplanen för 2019

Efter ett starkt 2018 går forskningsbolaget Realheart in i 2019 med en ambitiös plan för att realisera det artificiella hjärtat som ska rädda livet på patienter med avancerad hjärtsvikt.

Realhearts forskningsplan för året baseras på verksamhetsplanen som skapades hösten 2018 och återfinns i bland annat prospektet för december månads nyemisssion. Företaget betraktar forskningsplanen som ambitiös och realistisk, men inom forskning kan man inte alltid förutsäga vilka resultat som kommer uppnås och i vilken takt utvecklingen kan fortskrida. Bland annat kommer det att ske diskussioner med myndigheter under året som kan påverka Realhearts tidsplan.

Planen består av tre delar: produktutveckling, laboratorietester och långtidstester på djur. 

Produktutveckling 

Årets mål är färdigställa produktutformningen av Realheart TAH inför kliniska prövningar.

Faser (vilka löper parallellt):

-Färdigställa hjärtat i fullt biokompatibelt material

-Utvärdera användarvänlighet och säkerhet hos befintlig styrenhet

-Utvärdera och fastställa hjärtats alla ingående komponenter

-Undersöka den anatomiska anpassningen av Realheart TAH i människokroppen

Laboratorietester

Årets mål är att bekräfta att pumpfunktionen är säker för kroppen.

Faser (vilka löper parallellt):

-Bekräfta genom ytterligare forskning att Realheart TAH inte orsakar blodskada, vilket är en av biverkningarna med hjärtpumpar som har kontinuerligt flöde

-Verifiera pumpens hållbarhet över tid

-Utvärdera Realheart TAHs interaktion med kroppens cirkulationssystem

Långtidstester på djur

Årets mål är att väcka ett djur som sedan är uppe och går.

Faser:

1. Val av djurmodell, dvs vilket slags djur som primärt ska användas. Vid sidan av kalvar utvärderar företaget även andra djurmodeller.

2. Val av geografisk marknad att bli certifierad på för att genomföra långtidstester

3. Långtidstester av djur

”2019 kommer innebära flera spännande utmaningar för verksamheten. Men med tillskott i finanserna, ett starkt forskningsteam med partners runtom jorden och inte minst energi från tidigare framgångar ser vi positivt på möjligheterna att uppnå nya viktiga milstolpar för Realheart”, säger Realhearts VD Azad Najar.