2020-10-01

Realheart startar vetenskapsråd

Realheart startar nu ett vetenskapsråd med experter som ska bidra till att företaget snabbt och säkert kan kommersialisera sitt artificiella hjärta. I rådet tar tre etablerade experter plats, thoraxkirurgen Robert D. Dowling, prof. emeritus Henrik Ahn och prof. Zoltán Szabó.

Realhearts vetenskapsråd är en panel av experter med relevanta specialistkunskaper som ska rådge bolaget inom forskningsarbetet och produktutvecklingen, till exempel kring de prekliniska och kliniska studierna. Men med sina starka kopplingar till marknaden ger rådet också tillgång till kunskap om förutsättningarna för att nå ut. Det leder till en snabbare och säkrare resa mot målet att kommersialisera Realheart TAH.

I rådet sitter Henrik Casimir Ahn, professor emeritus i thoraxkirurgi med omfattande klinisk erfarenhet av hjärtpumpar, Zoltán Szabó, anestesiologprofessor med spetskompetens inom bland annat cirkulationsfysiologi och  experimentell kirurgi samt thoraxkirurgen Robert D. Dowling som är ett etablerat namn inom implantationer av artificiella hjärtan.

”För att ta oss vidare mot kliniska studier och nå våra mål är det viktigt att ha tillgång till expertis som är verksamma inom området. Tack vare den unika produkten och fortlöpande goda resultat har vi lyckats knyta några av världens mest meriterade experter till oss i det nya vetenskapsrådet, och fler kommer rekryteras framöver. Det känns stort och är mycket viktigt inför framtiden”, säger Azad Najar, Realhearts vd.

Läs mer om Realhearts vetenskapsråd här: www.realheart.se/foretaget/realhearts-vetenskapsrad