2023-07-05

Realheart tilldelas nära 1 mkr i stöd från Tillväxtverket och Region Västmanland

Pressmeddelande, 2023-07-05

Efter Almis utvärdering har Scandinavian Real Heart AB fått affärsutvecklingsstöd om totalt 0,850 Mkr. Realheart lämnade in fyra ansökningar som samtliga nu har bifallits.

– Att Realheart kan komplettera sin finansiering med ytterligare offentliga medel är ett tecken på samhällets starka intresse av att vårt artificiella hjärta blir verklighet och når ut på marknaden. Det är en produkt som kan komma att ge många människor runt om i världen livet tillbaka, säger Realhearts VD Ina Laura Perkins.

De aktuella stöden ges till företag för att bidra till digitalisering, grön omställning, internationalisering och verifiering. Stödet för digitalisering avser Realheart att i samarbete med Linköpings universitet och University of Bath använda nya digitala metoder för att mer i detalj förstå blodflödet i konstgjorda hjärtan för att ytterligare minska risk för blodrelaterade biverkningar, samt att utveckla fler digitala tvillingar av riktiga hjärtsviktspatienter tillsammans med tyska Virtonomy. Projektet inom grön omställning handlar om att utvärdera lösningar för hjärtats batterier och laddare utifrån ett miljöperspektiv samtidigt som de ger optimal energiförsörjning medan det tredje projektet syftar till att förbereda en lansering av hjärtat på en internationell marknad. Inom verifiering avser Realheart att bekräfta produktionstekniken för en delkomponent som tidigare utförts av leverantör för att istället säkra egenproduktion.

Almi beslutar på egen hand om verifieringsstödet medan Almi Företagspartner handlägger de övriga tre stöden på uppdrag av Tillväxtverket och Region Västmanland som fattar slutgiltiga beslut om stöd baserat på Almis rekommendation.

Bolaget har tidigare tilldelats utvecklingsbidrag från European Innovation Council (EIC) Accelerator om 2,5 MEUR. EIC meddelade tidigare under 2023 att de avser investera upp till 3,5 MEUR (ca 39 MSEK) i samband med den nyemission som bolaget för närvarande genomför. EIC är en av Europas ledande finansiärer av innovativa företag som förväntas bli globala ledare på sina marknader.