2020-03-13

Realheart utvecklingsplan 2020

Realheart står idag på en stabil grund tack vara en rad uppnådda milstolpar som ägde rum under förra året. 2019 centrerades Realhearts verksamhet kring produktutveckling, laboratorietester och långtidstester på djur. Bolaget kan konstatera att stora framsteg har gjorts inom alla tre områden och avslutade året med ett gynnsamt djurförsök där fåret överlevde de första mest kritiska 20 timmarna, vilket markerar avslutet på långtidsförsökens förberedelsefas.

Utvecklingsplan 2020

De tre områden Realheart avser arbeta inom under 2020 är: produktifiering, leverantörs- och partnersamarbeten för tillverkning samt FDA:s kravspecifikation.

 

Produktifiering

  • Optimera pumpens mekaniska egenskaper
  • Slutföra designarbetet för att möta produktionskrav
  • Påbörja certifiering av bolaget enligt ISO 13485 för medicintekniska företag

 

Leverantörs- och partnersamarbeten för tillverkning

  • Identifiera lämpliga leverantörer och partners med erfarenhet av tillverkning av högkvalitativa medicintekniska produkter
  • Säkerställa tillgång till de mest lämpade leverantörerna för samtliga kritiska komponenter

 

FDA:s kravspecifikation

  • Fortsatta djurstudier med fokus på långtidsförsök och att utveckla kirurgin
  • Genomföra blodtester och flödestudier med hjälp av datoriserade program och magnetkamera
  • Fortsatta hållbarhetstester

 

”Jag är mycket stolt över det arbete som utförts av teamet under 2019. Det har förberett Realheart väl för 2020 och framåt. Även om det är några år kvar tills Realheart TAH når marknaden konkretiseras vårt arbete i allt högre takt. Det känner jag inte minst nu när vi nu börjar titta på produktionspartners”, säger vd och grundare Azad Najar.