2023-03-02

Realhearts Azad Najar huvudtalare vid innovationskonferens i Dubai

Pressmeddelande 2023-03-02

Realhearts grundare och innovatör Azad Najar var huvudtalare vid konferensen ”Innovationens Framtid” som hölls i Dubai i slutet av februari 2023. Konferensen, som arrangerades av Innovationsföreningen i Dubai, samlade innovatörer, sjukhusledning, vetenskapsmän samt representanter från regeringen i såväl Dubai som andra stater i UAE.

Dr Najar hade äran att berätta om innovationsresan för Realheart® TAH, det vill säga vägen från idé till en snart färdig produkt. Resan tar många år av forskning, utveckling, finansieringslösningar och behov av spetskompetens. Men Azad betonade också vikten av tålamod och mod för att lyckas.

– Vi är mycket glada att de unika fördelarna med Realheart® TAH, har fått en sådan stor spridning världen över. Just den här konferensen har stor betydelse då den arrangeras av lokala innovatörer i UAE, vilket öppnar upp för möten med nya intressegrupper, utöver de medicinska forskare, kirurger och läkare som vi tidigare har presenterat inför. Vår strategi är att nå ut till flera stora marknader i världen samtidigt,” säger Azad Najar, Innovations- och medicinsk chef på Realheart.

Realheart® TAH är världens första artificiella hjärta som är utformat för att efterlikna det mänskliga hjärtats struktur och funktion. Det ska helt kunna ersätta sjuka hjärtan och därmed rädda liv på patienter med livshotande hjärtsvikt. Just nu pågår prekliniska studier, med mål att inleda kliniska studier under 2024.

64 miljoner patienter världen över lider av hjärtsvikt, men få behandlas i dag med ett artificiellt hjärta eftersom de alternativ som hittills varit tillgängliga inte är tillräckligt bra. Realheart utvecklar ett totalt artificiellt hjärta som producerar ett fysiologiskt blodflöde med mål att reducera vanliga biverkningar, för att skapa en bättre livskvalitet för patienterna. I Mellanöstern lider cirka 3,8 miljoner människor av hjärtsvikt och patienterna insjuknar i genomsnitt när de är tio år yngre än i västvärlden.