2022-08-29

Realhearts Faisal Zaman presenterar på tysk blodskadekonferens

Pressmeddelande 2022-08-29

Realhearts biomediciningenjör Faisal Zaman deltar på en konferens om blodskada orsakad av hjärtpumpar, arrangerad av University of Rostock i Tyskland 1-2 september. Faisal Zaman kommer att presentera bolagets arbete med att utveckla metoder för att mäta blodskada i pulserande pumpar.

Faisal Zaman har en magisterexamen i biomedicinsk teknik från Linköpings universitet. Han rekryterades till Realheart 2021, och ansvarar bland annat för det operativa arbetet relaterat till blodtesterna i bolagets blodlabb vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Blodtester är en central del i arbetet med att utveckla ett artificiellt hjärta, eftersom man vill uppnå så liten blodskada som möjligt. Bland annat mäter man hemolys, det vill säga läckage av hemoglobin från röda blodkroppar, och här vill man ha ett så lågt värde som möjligt. Faisal Zaman kommer att presentera utfallet från dessa tester, där det viktigaste resultatet är ett hemolysvärde för Realheart® TAH som ligger under än hälften av det som uppmätts hos den i dag ledande produkten på marknaden.

Historiskt sett har denna typ av tester utformats för roterande pumpar vilka genererar ett kontinuerligt flöde, men Realheart® TAH, som är världens första artificiella fyrakammarhjärta, bygger på en helt annan princip med ett pulserande flöde. Då behöver man en annorlunda testmetodik för att hemolysmätningen ska bli korrekt. Faisal Zaman kommer att visa hur han och det övriga teamet arbetar med att optimera testriggen och analysera utfallet tillsammans med kliniska experter.

– I arbetet med att utveckla Realheart® TAH skapar vi oerhört mycket ny kunskap som är starkt efterfrågad internationellt. Därför får vi ofta sådana här inbjudningar. Vi vill gärna sprida den kunskapen – och samtidigt kan vi som företag uppdatera oss om pågående forskning och komplettera vår egen kunskap på blodskadeområdet, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.