2023-06-21

Realhearts medicinska chef Dr. Ulf Kjellman i intervju hos Trading Direkt Healthcare, på temat artificiella hjärtan

Pressmeddelande, 2023-06-21

Nyligen gästades Direkt Studios Trading Direkt Healthcare av Realhearts medicinska chef Dr. Ulf Kjellman. Veckans avsnitt hade temat artificiella hjärtan och med mer än 30 års erfarenhet av hjärtkirurgi och konstgjorda hjärtan gav dr Kjellman en tydlig bild av varför artificiella hjärtan behöver bli tillgängliga som alternativ till hjärttransplantat.

Målet med Realhearts konstgjorda hjärta är att tillhandahålla en tillräckligt bra permanent lösning för de svårast sjuka patienterna. De som av olika skäl inte kan genomgå en hjärttransplantation. Ett konstgjort hjärta kräver inte att patienterna tar de tunga mediciner som en transplantation kräver. Läkemedel som är kända för att orsaka allvarliga biverkningar som cancer och infektioner.

– Relheart, liksom BiVACOR, befinner sig nu i ett långt framskridet utvecklingsskede och de första studierna på patienter kommer sannolikt att genomföras inom en snar framtid. En av de största utmaningarna för att få denna marknad att växa är bland annat att informera alla remitterande läkare om att mekaniska hjärtan är ett alternativ", säger Dr. Ulf Kjellman.

Under intervjun tog Dr. Kjellman oss bland annat tillbaka till 1969 – året då det första konstgjorda hjärtat implanterades i en patient i USA – en viktig milstolpe där det tydliggjordes att en mycket sjuk person kan överleva fram till transplantation tack vare överbryggningen av ett konstgjort hjärta. Han förklarade vidare vad ett konstgjort hjärta är och hur det fungerar. Han tog särskilt upp skillnaden mellan en tillfällig och en permanent lösning och betonade vikten av patientens livskvalitet.

Länk till intervjun på YouTube (svenska).