2021-08-30

Realhearts presentation från Aktieportföljen Live är nu tillgänglig

Den 25 augusti medverkade Realhearts vd Ina Laura Perkins vid Aktieportföljen Live, där hon berättade om status i arbetet med att utveckla världens första artificiella fyrkammarhjärta och om den globala jättemarknad som väntar när en ny generation artificiella hjärtan ersätter föråldrad teknik. Nu kan intresserade ta del av presentationen på bolagets hemsida och här (https://we.tl/t-ZrUOJbxdxY).

Realhearts vd Ina Laura Perkins berättar bland annat att hon har frågat hjärtläkare hur många av deras patienter som i dag får en hjärtpump som istället skulle ha fått ett artificiellt hjärta om det fanns ett bra sådant tillgängligt, och utifrån det räknat på den potentiella marknaden:

– De svarar 20 procent vilket skulle ge oss en marknad värd 338 miljoner US-dollar. Men det totala antalet patienter som behöver ett hjärta är större och uppskattas till 129 000 årligen bara i USA och Europa. Om man multiplicerar det med kostnaden för ett artificiellt hjärta i dag så uppnår man en marknadspotential på 16 miljarder vilket är 1 000 gånger högre än SynCardias försäljning. Den här mismatchen beror helt enkelt på att det hjärta som finns tillgängligt i dag inte ger patienten tillräckligt livskvalitet och att läkare därför inte vill använda det, säger hon.

När hon senare under presentationen blev ombedd att sammanfatta varför man ska investera i Realheart återkom hon till de problem som hittills hämmat utvecklingen:

– Vi ser en global jättemarknad som är underutvecklad på grund av att det artificiella hjärta som finns tillgängligt inte är tillräckligt bra för patienterna och inte heller för läkarna. Realheart fokuserar på att skapa ett naturligt blodflöde och hög energieffektivitet för att minimera biverkningar och ge patienten ett drägligt liv. Våra resultat från blodtester, simuleringstester och djurstudier är starka och det finns hittills ingenting som tyder på att vårt hjärta inte skulle vara bättre än det som finns på marknaden i dag, säger Ina Laura Perkins.

Se presentationen här: https://we.tl/t-ZrUOJbxdxY