2021-09-07

Realhearts vd framträder på ESAO-kongressen 10 september

Den 10 september framträder Realhearts vd Ina Laura Perkins vid European Society for Artificial Organs årliga konferens. Hon har två separata programpunkter, en om blodforskning och en där hon berättar om arbetet med att utveckla världens första artificiella fyrkammarhjärta.

ESAO 2021 sänds digitalt från London den 7-11 september. De medverkande får möjlighet att presentera sina senaste forskningsresultat och delta i diskussioner med kliniker, forskare och ingenjörer från både offentlig och privat sektor om utvecklingen av hållbara artificiella organ.

Ina Laura Perkins håller två föreläsningar, båda under fredagen den 10 september:

I programpunkten Blood Damage II – Recent Progress with hemolysis klockan 11:00-12:30 berättar hon om faktorer som påverkar resultatet vid hemolystester. Ina Laura Perkins startade sin akademiska karriär med stamcellsforskning och har ägnat hela sitt yrkesliv medicinska innovationer kopplade till blodet. Det är mot denna bakgrund som hon är inbjuden att tala på området.  

I hennes presentation under programpunkten Latest Developments of TAH and RVAD klockan 16:00-17:30 handlar det specifikt om Realheart. Här delar hon lärdomar från den tidigare prototypen och om nästa steg i utvecklingen av den slutgiltiga produkten. Programmet i sin helhet finns här:

http://esao2021.org/wp-content/uploads/2021/09/Final-Programme-and-Book-of-Abstracts-Final-06.09.21.pdf