2022-06-14

Realhearts vd i filmad bolagspresentation: ”den största nyheten för 2022 är att den kliniska versionen av Realheart® TAH är färdigutvecklad och under tillverkning”

I en filmad presentation med anledning av Realhearts årsstämma beskriver vd Ina Laura Perkins vad bolaget gjort under året som gått och vad som ligger i pipen för 2022.

Bland annat förklarar Ina Laura vilka de fyra nyckelfaktorerna för framgång är och varför Bolaget har satsat på ett dotterbolag i Australien.

Länk till inspelningen: https://youtu.be/DQAErlgdRBE