2021-05-25

Realhearts vd i filmad presentation: ”med vår lösning skulle samhällskostnaden gå ner”

I en filmad presentation med anledning av Realhearts årsstämma beskriver vd Ina Laura Perkins vad bolaget gjort under året som gått och vad man avser åstadkomma under 2021.

Bland annat förklarar Ina Laura varför Realhearts utveckling av ett artificiellt hjärta skulle bidra till lägre samhällskostnader och jämför produkten med konkurrerande lösningar samt introducerar en av medlemmarna i bolagets vetenskapliga råd: Professor Robert D. Dowling som arbetar på en av världens största kliniker för artificiella hjärtan.

Se hela den filmade intervjun här: https://youtu.be/aky2AWzopAs