2019-11-25

Realhearts VD i intervju efter tredje kvartalet 2019

I en intervju med Insight Direkt kommenterar Realhearts vd Azad Najar delårsrapporten och berättar om europapatent, det nya blodlaboratoriet i samarbete med Karolinska Institutet och att resultaten från de pågående djurförsöken kommer presenteras i januari. Samt bekräftar att man ligger i fas med tidplanen och ser positivt på att starta tester på människa år 2022.

Se hela intervjun här:  Rapportkommentarer Direkt: Realheart: 2019-11-22