2021-06-07

Realhearts vd medverkar vid Småbolagsdagarna 9 juni

Den 9 juni klockan 16.00 medverkar Realhearts vd Ina Laura Perkins vid Aktiespararnas event Småbolagsdagarna, där hon berättar om status i arbetet med att utveckla världens första artificiella fyrkammarhjärta och om den globala jättemarknad som väntar när en ny generation artificiella hjärtan ersätter dagens 40 år gamla teknik.

Realhearts vd Ina Laura Perkins  – Vår vision är att ingen ska behöva dö av hjärtsvikt. Vi tror att det är möjligt att uppnå, men inte om vi fortsätter använda ett artificiellt hjärta som utvecklades ungefär samtidigt som prototypen till den första hemdatorn. Det säger sig självt att en så gammal teknik har för många brister, och därför används den knappt, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.Det finns i dag omkring 64 miljoner människor med hjärt-svikt i världen och cirka 2 miljoner dör varje år i sjukdomen. Antalet som skulle behöva ett nytt hjärta och kvalificerar sig för en implantation uppskattas till nära 130 000 årligen bara i USA och Europa. 2019 behandlades bara 130 patienter. En orsak till detta är kostnaden. Den produkt som finns på marknaden i dag kostar cirka en miljon kronor i inköp, och operationen – som kan ta upp till 16 timmar – kan kosta lika mycket till. Efter operationen uppstår ofta livshotande biverkningar som gör att patienten måste tillbaka till sjukhuset – med fortsatta kostnader som följd.

Dessa problem hoppas Realheart ska kunna eliminieras i den nya generation artificiella hjärtan som nu är på väg. Det skulle öppna en helt ny marknad för implantationer med artificiella hjärtan.

Realheart TAH (Total Artificial Heart) är en kopia av det mänskliga hjärtat och pumpar runt blodet i kroppen på samma sätt för att vara skonsamt mot blodet och övriga organ och därmed minimera risken för biverkningar.

– Blodets flöde är en nyckel i utvecklingen av vårt hjärta eftersom mindre risk för biverkningar är helt avgörande för intresset hos patienter och läkare att välja ett artificiellt hjärta, säger Ina Laura Perkins.

Småbolagsdagarna pågår 7-9 juni. Ina Laura Perkins medverkar på plats i studion den 9 juni klockan 16.00 och intresserade kan ta del av presentationen via www.aktiespararna.se/tv/live där det också går att skicka frågor via sms, e-post eller chatt.