2022-05-27

Realhearts vd presenterar blodresultat vid ISMCS-konferensen i Hannover

Pressmeddelande 2022-05-27

Realhearts vd Ina Laura Perkins medverkar idag vid den årliga internationella konferensen International Society for Mechanical Circulatory Support i Hannover, där hon ger en uppdatering om arbetet med att utveckla världens första artificiella fyrakammarhjärta och delar med sig av de resultat som man hittills har uppnått i sina blodtester.

Blodtester är en central del i utvecklingsarbetet, eftersom man vill uppnå så liten blodskada som möjligt för att komma bort från de biverkningar som hittills hämmat användandet av artificiella hjärtan på marknaden. Dessutom behöver vissa mätningar, exempelvis hemolys, det vill säga läckage av hemoglobin från röda blodkroppar, rapporteras till regulatoriska myndigheter.

Den version av Realheart TAH som utvecklades 2018 – en prototyp med manuell styrning – testades initialt med grisblod i ett blodlabb i Tyskland. Då fick man hemolysvärden som liknade dem hos ett annat artificiellt hjärta under utveckling.

När man genomförde tester med humanblod i det egna blodlabbet vid Karolinska Sjukhuset och jämförde resultaten för denna tidiga version och nästa version av pumpen – den med externa trycksensorer och automatisk algoritm – uppmättes en 18-procentig reduktion i medelvärdet för hemolysen hos den nyare versionen.

I nästa serie tester jämfördes denna nyare version av pumpen med SynCardia, den produkt som i dag är den mest använda på marknaden, och de preliminära resultaten visade att Realhearts hemolysvärde låg under hälften av konkurrentens. Nu förbereder bolaget sig för att testa den nyutvecklade kliniska versionen av Realheart TAH i blodlabbet mot SynCardia.

Parallellt har en blodrelaterad studie av hjärtpumpars effekt på immunsystemet nyligen inletts i samarbete med Karolinska Institutet.

Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom förmedling av angiven kontaktperson, vid den tidpunkt som anges av Scandinavian Real Heart AB’s nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.