2023-03-29

Realhearts vd presenterar för investerare på Swiss Nordic Bio healthcarekonferens

Pressmeddelande 23-03-29

Konstgjorda hjärtan banar väg för ett paradigmskifte när det gäller vård av svårt hjärtsjuka patienter. Här går räddade liv och minskade vårdkostnader hand i hand. Det märks ett ökat intresse för möjligheterna med totala artificiella hjärtan (TAH) och intresset för Realheart är mycket större i år, jämfört med vid förra årets konferens. Ina Laura Perkins presenterar bolaget klockan 12.00 den 30 mars, därefter väntar ett flertal personliga möten med europeiska medtech-investerare.

För andra året i rad finns Realheart med på Business Swedens healtcarekonferens Swiss Nordic Bio (https://www.swissnordicbio.com/) i Zürich. Konferensen riktar sig till bolag och investerare inom life science och marknadsintresset för totala artificiella hjärtan (TAH) är stort. I dagsläget finns mycket begränsade genomförbara alternativ för de miljontals patienter som är i behov av ett nytt hjärta. Realheart ligger i framkant när det gäller att utveckla en TAH-lösning som förväntas ha betydande fördelar jämfört med de konstgjorda hjärtan som finns tillgängliga idag. Några av dessa förväntade fördelar är att designen av TAH är mycket lik det mänskliga hjärtat, det har ett naturligt, pulserande blodflöde (vilket förväntas minska riskerna för blodrelaterade biverkningar) samt en sensorbaserad självreglering. Dessutom består TAH av två separata pumpar, vilket möjliggör en bättre placering i bröstet och det har en lång batteritid. Ett tillräckligt bra alternativ kan således rädda liv och medföra en god livskvalitet samtidigt som kostnaderna för hälso- och sjukvården minskas.

– Det är fantastiskt att kunskapen om de möjligheter som finns i och med en ny generation TAH:s sprider sig. Vi märker det inte bara på utbudet av mässor och konferenser, utan också på att vårt nätverk av kirurger och andra specialister växer, vilket resulterar i att vi kan rekrytera mycket kvalificerade medarbetare med stor erfarenhet av hjärtpumpar och thorax-kirurgi, säger vd Ina Laura Perkins.

Mängden potentiella patienter för Realheart är tyvärr obegränsad och tillgången på hjärttransplantat är inte i närheten av att matcha behovet av ett nytt hjärta. Idag dör 9 miljoner människor årligen av hjärt-kärlsjukdomar och stroke, som sammantaget är den vanligaste dödsorsaken globalt. Bolagets franska konkurrent har prognostiserat att omsätta över 100 MSEK redan i år, det vill säga första året de är fullt kommersiella på TAH-marknaden. Realheart bedömer att marknaden för Realheart® TAH enbart kommer att begränsas av hur många enheter som kan tillverkas. En fördel med bolagets hjärta är att det inte består av några biologiska vävnader, utan bara ren mekanik och ett modulärt byggsätt. Det här gör att det inte finns några begränsningar när det kommer till serietillverkning.

– Vi utvecklar vårt totala artificiella hjärta för att det ska vara det absolut bästa för patienterna och ge dem en fortsatt bra livskvalitet, men också för att möjliggöra en snabb kirurgi, vilket vi också har visat i våra djurstudier. Vi har en enorm utmaning framför oss men med vetskapen om att varje TAH skulle kunna ge patienten 5-10 år ytterligare att leva – och dessutom är utbytbart, så känns utmaningen mycket relevant och målet för marknadslansering ligger kvar 2026, säger Ina Laura Perkins.

Konferensen är ett mycket bra tillfälle för bolaget att visa upp Realheart® TAH för medtech-investerare och sprida budskapet om ett kommande paradigmskifte inom vård av svårt hjärtsjuka patienter. Med de behandlingsmetoder som används idag drabbas patienter av långvariga hälsoproblem och sjukhusvistelser. Det betyder personligt lidande samt hög belastning på och stora kostnader för sjukvårdssystemet. Med bolagets TAH på marknaden kommer hjärtsviktspatienters liv kunna räddas, samtidigt som det bidrar till minskade vårdkostnader för samhället.