2023-08-23

Realhearts VD talar vid China Heart Congress

Pressmeddelande 2023-08-23

Scandinavian Realhearts VD Ina Laura Perkins har bjudits in att tala vid China Heart Congress, som hålls i Beijing den 1-3 September 2023. Ina Laura Perkins kommer där att tala om bolagets konstgjorda hjärta som utvecklas för patienter med hjärtsvikt.

Konferensen, som är en av de största inom kardiovaskulära sjukdomar i Asien/Stillahavsområdet, väntas samla över 8,000 deltagare. VD Ina Laura Perkins har bjudits in av en av Kinas ledande hjärtkirurger, Mr Shenshou Hu, President vid Fuwai Hospital i Beijing. Med 15 000 hjärt-kärloperationer och 50 000 interventionsingrepp årligen är Fuwai Hospital är ett av världens största hjärt-kärlkliniker.

”CHC är en utomordentlig möjlighet för Realheart att skapa kontakter och kännedom om vårt konstgjorda hjärta i Kina och Sydostasien. En bättre introduktion till marknaden är svår att tänka sig”, säger Ina Laura Perkins.

På marknader utanför Europa och USA, såsom Kina och Sydostasien, avser Realheart att arbeta med partners och distributörer för marknadsföring och försäljning av sitt konstgjorda hjärta. Dessa marknader är av betydande storlek och omfattar avancerade behandlingar. Antalet patienter med hjärtsvikt uppskattas till ca 12 miljoner i Kina och 9 miljoner i Sydostasien, vilket kan jämföras med 15 miljoner i Europa och 6 miljoner i USA.

Realheart avser att under hösten fortsätta arbetet med att identifiera möjliga partners i regionen och skapa inledande kontakter med viktiga aktörer.