2016-07-13

Registrering av nyemission hos Bolagsverket nu klar

Registrering av vårens företrädesemission är nu klar hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA2 är fredag den 15 juli. Utsökningsdag för omvandling av BTA 2 är 19 juli 2016 och aktier beräknas erhållas på vpkonton 21 juli 2016.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1.115.620,3 SEK fördelat på 11.156.203 aktier. Nyemissonen gav Scandinavian Real Heart kapitaltillskott på 14 118 793 miljoner kronor före emissionskostnader.

– Bolaget vill framföra ett varmt tack till alla som tecknade aktier i den genomförda emissionen. Med era insatser har vi nu möjlighet att realisera vår plan att fortsätta utveckla hjärtpumpen och utföra nya prekliniska försök på vår resa mot försök i människa, säger Christina Hugosson, vd för bolaget.

För mer information, kontakta:
Christina Hugosson, vd
070-191 30 87, christina.hugosson@realheart.se www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart ABScandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta.