2020-01-07

Reslutat från Realhearts senaste försöksserie: Fåret väcktes och kunde äta

Realheart har framgångsrikt avslutat höstens djurförsöksserie. Under sista operationen i december överlevde fåret hela den kritiska eftervårdsfasen med stabila värden. Djuret kunde väckas och därefter äta själv. Resultatet av operationen innebär att bolaget redan nått försöksseriens mål. Därför har man beslutat att avstå från den femte och sista operationen som var planerad till januari.

Under våren 2019 utfördes en serie lyckade operationer där Realheart uppnådde avgörande milstolpar vad gäller förbättring av implantationstekniken. Fem operationer planerades för perioden oktober till januari där intensivvården under den postoperativa fasen skulle förbättras och standardiseras. Med syfte att gå över till allt längre försökstider för att till sist kunna väcka försöksdjuret helt. 

Resultatet från den fjärde operationen, som skedde i december, visar att med de nya intensivvårdsrutiner man etablerat överlevde djuret de första mest kritiska timmarna med god syresättning, stabilt blodtryck och stabila blodvärden. Fåret öppnade ögonen och började ta sin första måltid redan natten efter operationen. Att ha aptit är en tydlig indikation på välmående. För att inte avvika från testets protokoll och etiska regler avslutades försöket efter cirka 20 timmar alltmedan djurets cirkulation och blodvärden fortfarande var helt stabila.

Reaheart TAHs automatiska styrning har varit en viktig faktor för att nå framgång i djurförsöken. Med dess hjälp kunde försöksdjurets cirkulation regleras automatiskt och på ett fysiologiskt riktigt sätt. Därmed förhindrades uppkomst av de komplikationer som är vanliga vid implantation av totala artificiella hjärtan.

”Vi är nu säkra på att vi har en bra hjärtpump med stora potential, goda egenskaper och en stark förmåga till integration i kroppens egna kärlsystem, samt en implantationsteknik som fungerar. Det var känslosamt att se hur Realheart TAH helt kunde ersätta det naturliga hjärtats verksamhet och ge liv. Vi har emellertid mycket arbete kvar framför oss. Vi kommer att fortsätta utveckla projektet med gradvisa, stadiga framsteg, och mobilisera all kraft och förmåga för att uppnå vår vision att ingen människa behöver dö i hjärtsvikt” säger Azad Najar, VD och grundare.