2017-06-28

Revolutionerande svensk teknik ska rädda hjärtsjuka

17 år, så länge har en forskargrupp i Västerås arbetat med utvecklandet av det första mekaniska hjärtat – som kopierar det mänskliga hjärtats sätt att fungera. Nu har man kommit så längt att hjärtat testats på sövda grisar. Azad Najar, läkare och konstruktör av det mekaniska hjärtat, förklarar hur det är uppbyggt med förmak och kammare. I dag dör många svårt hjärtsjuka patienter i väntan på transplantation. Nu väntar studier i USA och går allt väl kan den första patienten opereras om två, tre år.

TV4 Nyheterna uppmärksammar Real Hearts arbete- se inslaget nedan

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/revolutionerande-svensk-teknik-ska-r%C3%A4dda-hj%C3%A4rtsjuka-3922516

För mer information, kontakta:
Azad Najar, vd
073-667 34 63
azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett hjärtpumpsystem som består av en hjätpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Systemet ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.