2017-10-17

Sista dag för teckning av aktier i den pågående företrädesemissionen i Real Heart!

Den pågående företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Bolaget” eller ”Real Heart”) avslutas idag, den 17 oktober. Teckning ska vara emissionsinstitutet Aktieinvest till handa senast kl 17.00.

Teckning utan företrädesrätt kan göras på Särskild anmälningssedel 2, som finns att ladda ner på www.realheart.se, www.aktietorget.se ,www.gwkapital.se samt www.aktieinvest.se.

Teckningskurs i företrädesemissionen är 8,50 per aktie.

Utfallet i emission beräknas kommuniceras via pressmeddelande på fredag den 20 oktober.