2023-06-07

Styrelsemedlem i Realheart avgår på egen begäran

Pressmeddelande, 2023-06-07

Scandinavian Real Heart AB meddelar idag att styrelsemedlem Patrick NJ Schnegelsberg på egen begäran avgår från Bolagets styrelse. Schnegelbergs sista dag blir idag den 7 juni 2023.

Patrick NJ Schnegelsberg har efter noggrant övervägande tagit beslutet att avgå från styrelsen i Realheart, då hans arbetssituation kräver hans odelade uppmärksamhet och tid.

– Jag vill å styrelsens, Bolagets och aktieägarnas räkning rikta ett stort tack till Patrick för hans insats och engagemang i styrelsen, säger Christer Norström, styrelseordförande i Realheart.

Valberedningen kommer att påbörja arbetet med att hitta en ersättare till Patrick NJ Schnegelsberg.