2018-06-21

Styrelseordförande Göran Hellers frikänns från insiderbrott

Dom meddelades idag av tingsrätten beträffande målet mot vår ordförande Göran Hellers vad gäller insiderinformation. Domen var som väntat friande, vilket naturligtvis är glädjande. Vi lägger nu detta bakom oss och fortsätter vår verksamhet enligt plan.  

För mer information kontakta:

Azad Najar,

vd 073-667 34 63

azad.najar@realheart.se .

www.realheart.se 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart utvecklar ett hjärtpumpssystem som består av en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Systemet ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.