2017-12-20

Tillstånd för överlevnadsförsök på kalvar i Belgiskt forskningscentra är beviljat

Real Hearts hjärtpump har tidigare testats framgångrikt på sovande djur och fas 1 av de prekliniska studierna avslutades under våren. Etiskt tillstånd har nu beviljats av Universitetet i Leuven, Belgien för fortsatta kroniska överlevnadsförsök.

Katholieke Universiteit Leuven är den ledande institutionen i Europa för testning av hjärtpumpar och innan hjärtpumpen kan verifieras och användas av människor behövs en serie överlevnadsförsök på kalvar genomföras i form av s. k kroniska studier. Detta innebär att hjärtpumpen implanteras under en längre period i försöksdjuren.

Real Heart har tidigare under hösten beviljats forskningsansökan av den etiska kommittén på Universitetssjukhuset i Linköping för att genomföra ytterligare studier på grisar under början av 2018.

Att erhålla godkännanden från forskningsetiska kommittéer, först i Linköping, och nu även i Belgien är av stort vikt för bolagets vidare utveckling av världens första hjärtpump med två förmak och två kammare. Genom att utföra dessa tester i såväl Linköping som Belgien under första kvartalet 2018 så kommer vi närmare vårt mål att operera in vår TAH hjärtpump i människa (kliniska försök).

Vd Azad Najar kommenterar:

”- Vi är mycket glada för förtroendet att få våra ansökningar beviljade och vi har nu kommit ännu ett steg närmare vårt mål med att kunna rädda livet på hjärtsjuka patienter som lider av avancerad hjärtsvikt. Vi kommer efter lyckade djurprov och kliniska studier att kunna erbjuda dessa patienter en hjärtpump som kan integreras i deras cirkulationssystem på ett likartat sätt som deras biologiska hjärta. Vi strävar efter att vår hjärtpump ska kunna rädda liv på hjärtsjuka patienter och höja livskvaliteten för många hjärtsjuka. Vi bedömer att efter framgångsrika kliniska studier så kommer tusentals människor i världen att kunna erbjudas Real Hearts hjärtpump.

Bara i Sverige insjuknar drygt 2000 nya patienter varje år med avancerad hjärtsvikt. Hos många av dessa patienter skulle ett TAH (Total Artificial Heart) vara av stort värde.”