2022-09-26

Tredje implantationen med djur inbokad i oktober

Pressmeddelande 2022-09-26

Under första halvan av 2022 genomförde Realheart två framgångsrika implantationer av sitt totala artificiella hjärta i får. Nästa operation i serien, där man testar den kliniska versionen av Realheart® TAH, är planerad att äga rum i oktober.

Förberedelser inför denna tredje implantation pågår och den kommer att utföras i ett djurlaboratorium i Belgien av tre erfarna hjärtkirurger som också utförde de två tidigare implantationerna: Dr Dilek Gürsoy, Dr Joeri van Puyvelde och professor Bart Meyns.

– Vi har valt att arbeta med de allra främsta kirurgerna, och jag mycket nöjd med att vi nu har kunnat hitta ett datum då alla tre är tillgängliga, säger Ina Laura Perkins, vd för Realheart.

Den version av Realheart® TAH som nu testas är samma som företaget planerar att använda i kliniska prövningar på människor vilka förväntas starta 2024.