2022-10-27

Tredje implantationen på djur genomförd – försöken fortsätter

Pressmeddelande 2022-10-27

Realheart har genomfört en tredje implantation på får i syfte att testa den kliniska versionen av Realheart TAH – alltså den version som så småningom ska användas i kliniska prövningar vilka väntas inledas 2024. Ytterligare 3–4 operationer är nu inplanerade i serien.

Operationen genomfördes i ett djurlabb i Belgien av samma kirurgteam som vid tidigare försök: dr Dilek Gürsoy och dr Joeri van Puyvelde under ledning av professor Bart Meyns. Implantationen gick även denna gång snabbt och man gjorde bland annat framsteg vad gäller den optimala placeringen av pumpen.

– Jag är mycket glad att kunna bekräfta att serien fortsätter och att flera implantationer nu är inplanerade och jag ser fram emot att rapportera resultatet när alla analyser är klara, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom förmedling av nedan angiven kontaktperson, vid den tidpunkt som anges av Scandinavian Real Heart AB’s nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.