2018-04-09

Två av fyra tillfällen för kroniska överlevnadstester är inbokade i Leuven.

Två av fyra planerade försökstillfällen med hjärtpumpen är nu inbokade med teamet vid Katholieke Universitet Leuven som är den ledande institutionen i Europa för testning av hjärtpumpar. Dessa operationer kommer att genomföras under sista veckan av april-juli 2018. Vi kommer att ha ett par veckors uppehåll mellan varje test för att gemensamt med teamet i Leuven hinna göra utvärderingar och analyser innan vi genomför en ny operation.

Som tidigare kommunicerats har vårt team den senaste tiden arbetat intensivt med förberedelserna inför djurstudierna vilket bland annat omfattar anpassning av hjärtpumpen till kalvens anatomi och operationstekniken.

För att säkerställa att proverna blir framgångsrika har vi genomfört en noggrann planering och förberedelser inför dessa djurstudier där kalven väcks upp. För att säkerställa att hjärtpumpen passar i försöksdjurets kropp har vi bland annat gjort anpassningsoperationer på slaktade kalvar i ett slakteri. Vi kan nu konstatera att RealHeart™ passar bekvämt in i bröstet på kalv. Vi har dessutom utvecklat instruktionsmaterial för operationstekniken och kommer att be vårt internationella nätverk av ledande thoraxkirurger om synpunkter under nästa vecka.

Azad Najar, vd kommenterar

Katholieke Universiteit Leuvens djurlabb är världsledande inom tester av hjärtpumpar. Vi känner oss nöjda över att vi nu kan inleda ett nära samarbete med ett av världens mest erfarna och kunniga team i hjärtpumps-kirurgi. Vi ser detta samarbete som ett styrketecken för vår teknologi. Vi har nu fått två datum bekräftade och står på väntelistan för fler operationstillfällen. Vi har beslutat att inte delge rapporter efter varje test utan kommer att delge en sammanställd helhetsrapport om utfallet när alla analyser är klara.” 

Följande utvecklingsarbeten har skett under första kvartalet 2018:

  •  Utforskning av djurets anatomi för att anpassa RealHearts™ design så den passar att implantera.
  •  Nyutveckling och patentering av ”snabbkopplingar” till djurets kärlsystem för att förkorta operationstiden
  •  Tester av RealHearts™ utformning och snabbkopplingar på slaktade kalvar för att bekräfta designen
  •  Omdesign av pumpen så att den kan pumpa 90% mer volym utan att vi har behövt öka storleken på pumpen
  •  Vidareutveckling av styrautomatiken för autonom styrning av pumpen