2023-07-03

Tysk hjärtkirurg uppskattar att marknaden för ett företag som kan tillhandahålla ett tillräckligt bra artificiellt hjärta är enorm

Pressmeddelande, 2023-07-03

Den ledande tyska hjärtkirurgen professor Jan Schmitto uppskattar att antalet patienter med hjärtsvikt i slutstadiet i Tyskland, med en befolkning på 82 miljoner, är cirka 40-60 000 per år. Även om inte alla dessa patienter uppfyller kriterierna för ett konstgjort hjärta (TAH), är marknaden för ett företag som kan tillhandahålla ett bra sådant enorm.

Jan Schmitto är professor i hjärtkirurgi vid avdelningen för hjärt-, thorax-, transplantations- och kärlkirurgi vid Hannover Medical School i Tyskland. Han är chef för programmet för mekaniskt cirkulationsstöd (MCS) och för innovationsavdelningen "Active Device Technologies", samt kirurgisk chef för den multidisciplinära hjärtsviktsenheten. Professor Schmitto har bidragit till att Hannover är en av de ledande och mest innovativa klinikerna för avancerad hjärtsvikt i världen och utför 60-100 LVAD-implantationer (Left Ventricle Assist Device) varje år. Han har publicerat mer än 280 vetenskapliga artiklar och har varit engagerad i International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) under många år, inklusive organisationens kommitté och den avancerade MCS Academy.

– Enbart i Tyskland, med 82 miljoner invånare, finns det uppskattningar som visar att 40-60 000 patienter med svår hjärtsvikt potentiellt skulle kunna gynnas av ett nytt hjärta varje år. Bristen på organdonatorer möjliggör dock endast cirka 300 hjärttransplantationer per år i Tyskland. Med ett bra TAH på marknaden skulle många av dessa patienters liv potentiellt kunna räddas, samtidigt som de får en god livskvalitet. Bättre behandlingsalternativ skulle också kunna bidra avsevärt till att minska samhällets sjukvårdskostnader", säger professor Jan Schmitto.

I Tyskland står tusentals patienter i kö, men färre än 300 hjärttransplantationer genomförs varje år. I höginkomstländer är hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken globalt sett och med de behandlingsmetoder som används idag drabbas patienterna av långvariga hälsoproblem och sjukhusvistelser. Detta innebär personligt lidande och en hög belastning och kostnad för hälso- och sjukvårdssystemet.

– I teorin kan en patient leva ett normalt liv i många år med ett TAH, men det är för tidigt att säga exakt hur länge eftersom det finns begränsade data tillgängliga. "Realhearts TAH är mycket lovande, bland annat eftersom det har ett naturligt pulserande blodflöde som liknar det mänskliga hjärtat", säger professor Schmitto.

– Det är mycket värdefullt att hjärtkirurgen Jan Schmitto uttalar sig så positivt om TAH-terapi i allmänhet och de möjligheter Realheart har på marknaden. Vi vet att avancerad hjärtsvikt bidrar till andra komplikationer som njur- och lungproblem. Ett TAH kan hjälpa till att återställa blodcirkulationen och andra kroppsfunktioner hos tidigare svårt sjuka patienter så att de kan överleva och leva med förbättrad livskvalitet", säger Ina Laura Perkins, VD för Realheart.

Mötet med Schmitto resulterade i en filmad intervju: https://youtu.be/GmiIBBApKWo