2016-12-27

Utvecklingsprojektet kommer in i en ny fas

Efter ett intensivt arbete under året kommer nu utvecklingsprojektet av Scandinavian Real Hearts hjärtpump in i en ny fas. Projektet består i princip av tre delar: mekanik, elektronik/mjukvara och energiförsörjning, där allt beräknas vara på plats slutet av januari och i mitten av februari kommer hjärtpumpen modell 11 att presenteras för press och allmänhet.

Elektroniken är redan framtagen, och mjukvaran levereras direkt efter årsskiftet. Arbetet med energiförsörjningen och kontrollboxen som ska monteras tillsammans med batterierna på batteribältet pågår och även dessa funktioner kommer att visas på presskonferensen i februari. Därefter kommer sannolikt endast mindre justeringar att utföras.

Bolaget går sedan in i ett nytt skede med en intensiv fas av djurförsök för att så småningom kunna starta kliniska studier som är en del av certifieringsarbetet och därmed kunna testa hjärtpumpen i människa. Just nu pågår diskussioner med laboratorier där vi kommer att utföra långtidsförsöken på djur. I långtidsförsök testas det artificiella hjärtat i djur som väcks upp och fått gå omkring en stund. Dessa försök kommer att påbörjas i april i enlighet med vad vi tidigare har kommunicerat.

Modell 11 är den första versionen med inbyggd elektronik och mjukvara, alltså med egen intelligens. Tekniskt ligger vi därför några månader före vår ursprungliga tidtabell.

Scandinavian Real Hearts pump har en unik konstruktion som gör att den kan servas och få komponenter utbytta utan att patienten behöver genomgå en omfattande operation med hjärt-lungmaskin inkopplad. Det här gör vår version smidigare samt förlänger hållbarheten avsevärt jämfört med konkurrerande hjärtpumpar.

Under november fick vi möjlighet att visa vår hjärtpump för statsminister Stefan Löven, som var på besök i Västerås för att träffa innovatörer. Bilder från mötet finns på vår hemsida. Där presenterar vi också hjärtpumpen modell 10, som har visat goda egenskaper i tester på djur.

För mer information, kontakta:
Azad Najar, vd

073-667 34 63
azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.