2020-03-03

VD Azad Najar kommenterar fjärde kvartalet 2019

I en filmad intervjun med Martin Olsson på Insight Direkt kunde Azad Najar bland annat konstatera att kvartalets höjdpunkt var de framgångsrika djurförsöken som verifierar att det artificiella hjärtat fungerar klanderfritt, samt att nästa stora steg är en produktifiering av Realheart TAH där sondering av lämpliga leverantörer sker just nu.

Se hela intervjun här: 2020-03-03: Realhear rapportkommentar Q4 2019