2019-02-14

Vetenskaplig artikel: Realhearts implantationsteknik är unik

Realheart och Henrik Ahn, professor i thoraxkirurgi, har fått en vetenskaplig artikel publicerad i den internationella tidskriften Journal of Clinical & Experimental Cardiology. Tidskriften ingår i OMICS International, en global plattform för forskningsmaterial med 15 miljoner läsare.

Huvudförfattare till artikeln med titeln ”Evolution of the Implantation Procedure for Realheart TAH” är Henrik Ahn, professor i thoraxkirurgi vid Linköpings Universitet som sedan flera år är forskningspartner till Realheart. Prof Ahn har varit drivande i utvecklingen av den kirurgiska implantationstekniken och artikeln beskriver hur tekniken har förfinats från den första erfarenheten av det artificiella hjärtat som inplanterades i gris till den senaste versionen som testades i kalv förra året.

Artikelns slutsats är att forskarteamet har skapat en unik inplantationsteknik som aldrig tidigare använts. Det som lyfts fram som mest nydanande är de kopplingsplattor som har uppfunnits av Realheart för att enkelt ansluta det artificiella hjärtat till patientens organ, samt ett avluftningsmembran som förhindrar proppar under ingreppet.

”Vi är mycket nöjda med samarbetet med Linköpings universitet. Forskarteamet har gjort ett fantastiskt jobb med att hjälpa oss att ta fram den nya kirugiska metoden. Artikeln beskriver kort och koncist hur Realheart ska implanteras och är ett värdefullt kommunikationsverktyg i vår dialog med djurlabb och kirurger. Det är inte minst tillfredsställande att uppleva kirurgernas uppskattning av våra designförbättringar”, säger Azad Najar, VD.

Artikeln kan läsas i sin helhet här: https://www.omicsonline.org/open-access/evolution-of-the-implantation-procedure-for-real-heart-tah-2155-9880-1000619.pdf

Artikel till tidningen: https://www.omicsonline.org/clinical-experimental-cardiology.php

Artikeln bifogas som PDF.