2016-11-08

Real Heart: IPO completed

Den 28 oktober 2014 avslutades teckningstiden i Scandinavian Real Heart AB:s (”Real Heart”) nyemission inför notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till drygt 8,8 MSEK inklusive teckningsåtagare, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 88 procent. Genom nyemissionen nyemitteras 1 920 625 aktier. Real Heart tillförs därmed drygt 8,8 MSEK (före emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK) tillsammans med cirka 230 nya aktieägare. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut till tecknarna idag den 30 oktober 2014.

Vi vill hälsa er hjärtligt välkomna som delägare i Scandinavian Real Heart AB och tacka för förtroendet. Genom nyemissionen och den efterföljande noteringen på AktieTorget har vi tagit klivet till nästa fas i bolagets utveckling. Efter mer än 14 års forskning har vi bland annat genomfört framgångsrika djurstudier i vilka flera viktiga parametrar verifierats. Vi avser nu genomföra mer omfattande tester med målsättningen att under 2017 kunna inleda studier i människa.

Göran Hellers, styrelseordförande Scandinavian Real Heart AB
Medicine doktor och docent i kirurgi – Karolinska Institutet

Notering på AktieTorget
Första handelsdag på AktieTorget beräknas bli den 26 november 2014. Aktiens handelsbeteckning kommer att vara HEART och ISIN-kod är SE0006256798.

Antal aktier och aktiekapital
När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Real Heart att uppgå till 9 916 625 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 991 662,50 SEK.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen och noteringen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:
Susanne Hedman, VD
Telefon: 070- 44 44 521
E-post: susanne.hedman@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Tel: 021 – 475 55 50
www.realheart.se

 


 

Om Scandinavian Real Heart ABEndast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.