2016-11-08

Real Heart: New stock issue before the listing on AktieTorget

Idag, den 14 oktober 2014, inleds teckningstiden i Scandinavian Real Heart AB:s (”Real Heart”) nyemission inför notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 28 oktober 2014. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Real Heart har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK. I samband med nyemissionen kommer Real Heart att delta i ett antal informationsträffar samt en webhearing för att informera om bolaget och dess framtidsplaner. Memorandum, folder samt anmälningssedel finns att tillgå på Real Hearts, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.realheart.se, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).

Läs hela pressmeddelandet som PDF

För mer info