2017-01-16

Real Hearts utvecklingsprojektledare Fredrik Pahlm ökar sitt innehav

Real Hearts utvecklingsprojektledare Fredrik Pahlm har ökat sitt innehav av aktier i Real Heart genom att den 13 januari köpa 10 000 aktier av en av medgrundarna till Real Heart, Gunnar Nihlén. Fredrik Pahlm äger sina aktier via sitt bolag Sensolution AB och Gunnar äger sina via Frontus AB.

Fredrik äger sedan tidigare 5 000 aktier i bolaget och hans innehav uppgår nu således till 15 000 aktier. Gunnar Nihlén äger efter försäljningen 1 172 449.

 

För mer information kontakta:

Azad Najar, VD
073-667 34 63
azad.najar@realheart.se

Läs nyheten som pdf här >>

Denna information är sådan information som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017.

 

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.