2016-11-08

Gunnar Nihlén som ny VD

Scandinavian Real Heart (”Real Heart ”) har beslutat att tillsätta Gunnar Nihlén som ny VD i bolaget med tillträde idag, den 12 februari 2015. Efter arbetet med kapitalanskaffning och noteringen på AktieTorget går Scandinavian Real Heart nu in i en ny utvecklingsfas.

Den 12 februari 2015 tillträder Gunnar Nihlén som VD i Scandinavian Real Heart. Nihlén är en av bolagets grundare och har sedan 14 år tillbaka arbetat med utvecklingen av bolaget och hjärtpumpen. Nihlén är ingenjör och har lång erfarenhet av olika uppdrag inom svenskt näringsliv. Han har bland annat varit VD för ABB Industrigymnasium i Västerås och för Almi Västmanland samt haft olika befattningar inom ABB.

Avgående Susanne Hedman som sedan januari 2012 haft uppdraget som VD samt ansvarat för bolagets introduktion på AktieTorget kommenterar

– ”I och med att bolagets fokus framöver främst ligger på produktutveckling och tester är det naturligt att Gunnar Nihlén som har mycket stor erfarenhet av utvecklingen av hjärtpumpen nu tar över VD-ansvaret. Det borgar för en bra kontinuitet och en fortsatt god utveckling för bolaget.”

 Susanne Hedman, styrelseledamot i Scandinavian Real Heart AB

 Styrelseordförande Göran Hellers kommenterar

– ”Bolaget går nu in i en ny utvecklingsfas. Den lyckade kapitalanskaffningen har gett oss möjligheten att öka utvecklingstakten och vårt långsiktiga mål att genomföra kliniska studier om två till tre år kvarstår. Vi insåg att det var bättre med en intern lösning i detta läge än att rekrytera utifrån. Gunnar Nihlén jämte Azad Najar har sedan starten varit ansvarig och delaktig i bolagets utveckling, därav är det ett naturligt steg att Nihlén nu tar över rollen som VD.”

Göran Hellers, styrelseordförande Scandinavian Real Heart AB

Medicine doktor och docent i kirurgi – Karolinska Institutet

 

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Gunnar Nihlén, VD

Telefon: 070-597 88 88

E-post: gunnar.nihlen@realheart.se

 

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

Telefon: 021 – 475 55 50

www.realheart.se

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras