Nu kan du teckna #HEART TO1

Under perioden 1 – 28 februari 2023, ISIN-kod: SE0016589246

Villkor

Fyra (4) HEART TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Realheart.
• Sista dag för handel med TO1 är den 24 februari 2023.
• Teckningskursen vid utnyttjande av optioner är 2,36 kr per aktie.
• Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 9 till och med 27 januari 2023.