2016-11-08

Information pressträff den 23 mars 2015

Den 23é mars 2015 bjöds cirka 10 media in till en presskonferens i Stockholm.

Presskonferensen syftade till att ge information om de nya steg vi tagit med utvecklingen av modell nr 8. Ingen av de stora riksmedia kom, men glädjande nog kom Ny Teknik som visade stort intresse.

Bolaget presenterade resultaten och slutsatserna av de senaste månadernas utveckling och tester och modell nr 8 visades upp. Den är mindre i storlek än modell nr. 7 och har rätt storleken för att operera in i människa.

De viktigaste budskapen vi kommunicerade vid presskonferensen är att vi med modell nr 8 har:

  • utvecklat en bättre hjärtpump i två delar (en vänster-och en höger sida)
  • minskat hjärtpumpens energi -och effektbehov med det nya drivsystemet

I och med testerna och resultaten är vi stärkta i våra förhoppningar om att vi går mot kliniska prov 2017.
Fortsatta tester i våra simulatorer pågår löpande i vårt laboratorium och
vi kommer att redovisa mer information om testerna inom kort.

 

Gunnar Nihlén
VD